Aardverschuiving in CAO land

Afwijkende cao afspraken

In de afgelopen periode zien we regelmatig afwijkende cao afspraken, die door grote werkgevers zijn gemaakt, in het nieuws. Of die hebben aangegeven van cao te willen wisselen. Het verminderen van personeelskosten geldt hiervoor als belangrijke factor en tevens voor het uiteindelijke succes van de werkgever. Zeker bij de overnames in de afgelopen periode van met name noodlijdende bedrijven zoals […]

Lees verder
succes van uw onderneming

Onderwijs de sleutel tot succes

Een belangrijke pijler van het succes van onderneming is het menselijk kapitaal. Anders omschreven, dat onderwijs de sleutel tot succes is. Want hieronder vallen werknemers die goed opgeleid en (bij)geschoold zijn. En dit kan op alle mogelijke vormen en manieren zijn gebeurd. Maar het geldt pas nadat de werknemer in dienst is gekomen bij de onderneming. De theoretisch en actuele […]

Lees verder
Veranderingen binnen een bedrijf

Veranderingen en HR

Bedrijven ondergaan vaak veranderingen en HR kan hierbij een belangrijke rol spelen. Want bij veranderingen in een bedrijf wordt vaak een schrikreactie gezien bij medewerkers en het bieden van weerstand aan die veranderingen. Een ander is de leegloop van medewerkers die het bedrijf verlaten. Dit vrijwillige personeelsverloop is, vaak voor de werkgever, juist ongewenst verloop. Ondanks dat het door de […]

Lees verder
Fit arbeidsrelatie

Eisen aan voorkomen werknemer

De laatste jaren is er veel geschreven over het stellen van eisen aan voorkomen werknemer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het dragen van werkkleding, een hoofddeksel of –doek. Maar ook de haardracht, het wel of niet hebben van zichtbare versieringen en accessoires. Kortom het gehele plaatje. Bescherming uitoefening van de grondrechten van de werknemer Als werkgever mag u kledingvoorschriften en eisen […]

Lees verder
De AVG in het sollicitatieproces

Persoonsgegevens, AVG en sollicitatieproces

Als werkgever heeft u altijd met persoonsgegevens te maken. U verwerkt deze namelijk in uw personeelsadministratie, wat een wettelijke verplichting is. Dus ook u hebt te maken met de AVG in het sollicitatieproces maar ook erna en na het aflopen van de arbeidsrelatie. De AVG of GDPR Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat […]

Lees verder