succes van uw onderneming

Onderwijs de sleutel tot succes

Een belangrijke pijler van het succes van onderneming is het menselijk kapitaal. Anders omschreven, dat onderwijs de sleutel tot succes is. Want hieronder vallen werknemers die goed opgeleid en (bij)geschoold zijn. En dit kan op alle mogelijke vormen en manieren zijn gebeurd. Maar het geldt pas nadat de werknemer in dienst is gekomen bij de onderneming. De theoretisch en actuele opgedane kennis kan de medewerker direct in de praktijk praktisch toepassen. Als de onderneming hiervoor openstaat, kan mede hierdoor de onderneming net dat verschil maken in de markt. En hierdoor beter presteren en daardoor weer beter concurreren.

Professionele ontwikkeling

De werknemer van nu, wil over het algemeen niet lang op een positie / in een functie blijven. Hij wil zich blijven ontwikkelen, zowel in persoonlijke en zakelijke ontwikkeling als in groei. Meer hierover kan je vinden in mijn blog Total ‘fit’ binnen de nieuwe arbeidsrelatie. Deze ontwikkelingen en groei kan op meerdere manieren bereikt worden. In deze blog ga ik verder in op dat het onderwijs de sleutel tot succes kan zijn. En dat je dit middels het opstellen van een opleidingsbeleid voor de onderneming kan structureren.

Waarom onderwijs?

Door beleid op het gebied van educatie te vormen. Laat de werkgever zien, dat deze (permanente) educatie een aandachtspunt is in de onderneming. Het volgen van een seminar, cursus of studie verhoogt zowel de waarde van werknemer, alsmede die van het bedrijf. Immers zal versterking van de bestaande vaardigheden en het ontwikkelen nieuwe, inspirerend kunnen werken voor de werknemer. Deze zal daarnaast ook nieuwe gedachten en invalshoeken verkrijgen waarvan de werkgever kan profiteren. Het volgen van onderwijs zal ook de prestaties verbeteren. Zeker ten tijde van het volgen van het onderwijs, tot lang in de toekomst. En het zal bijdrage aan een grote tevredenheid en productiviteit. Meer over het vergroten van de motivatie van medewerkers vind je in mijn blog Werken voor het werk of werken voor geld?.

Het opleidingsbeleid (her)schrijven, de onderdelen

Het (her)schrijven van een opleidingsbeleid kan direct als educatiemoment worden aangemerkt. Probeer daar waar het kan medewerkers erbij te betrekken. Door ze nu al bij het proces te betrekken wordt de nut en noodzaak van permante educatie inzichtelijk gemaakt. In het opleidingsbeleid kan onderscheid worden gemaakt in een drietal stukken:

1. Het strategische opleidingsbeleid
In het strategisch opleidingsbeleid leg je de link met de geformuleerde visie en doelstellingen van de onderneming over 3 tot 5 jaar. En maak je op basis daarvan de aansluiting met de  gewenste educatie. De leer- en opleidingsvragen formuleer je. En je maakt ook de vertaalslag naar de verschillende afdelingen / groepen. Hier moeten ze ook SMART gemaakt worden. Vaak bevatten ze al de verplichte opleidingen / bijscholingen die in de beschreven periode gehaald (moeten) worden. Deze verplichte opleidingen/bijscholingen kunnen voortkomen uit een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan BedrijfsHulpVerlener, of hypotheekadviseur.  Als laatste de kosten en opbrengsten inzichtelijk maken.

2. Het jaarlijkse opleidingsplan
Het jaarlijks opleidingsplan schrijf je op basis en voor de duur van het strategische opleidingsplan. Hierin geef je per jaar aan welke opleidingen er PE punten hangen en maak je deze verplichte opleidingen ook inzichtelijk.

3. Het scholingsregelement
In het scholingsregelement schrijf je de spelregels voor het volgen van opleidingen. Deze spelregels zijn voor en vanuit de werkgever als werknemer beschreven. Denk bijvoorbeeld aan een eventuele tegemoetkoming van de scholingskosten, het krijgen van studieverlof et.

Scholing als succes van onderneming

Concluderend gezegd is het aanbieden van een vorm van onderwijs altijd een goede arbeidsvoorwaarden. Het versterkt het concurrentievermogen van uw bedrijf, doordat uw werknemers beter en up-to-date opgeleid zijn. Maar zorg er wel voor dat de opleidingen in lijn blijven met daar waar de onderneming over 5 jaar wil staan. Deze moeten zeker een toegevoegde waarde hebben voor zowel de werknemer, als u de werkgever. En als laatste, vergeet vooral niet om samen afspraken te maken over het kostenplaatje van de opleidingen, zo komt niemand voor een verrassing te staan!

Mareille is een strategisch, betrokken en zeer ervaren HR adviseur met ondernemersbloed, die werknemers en werkgevers op het gebied van HR- en salarisvraagstukken adviseert.