Scan sociale zekerheid

Met de scan sociale zekerheid maken wij de in Nederland geldende diverse  subsidies, premies en afdrachten inzichtelijk. Het kan zijn dat u hier als werkgever recht op heeft. Het merendeel hiervan zit al verwerkt in het salarispakket. Maar is deze wel juist ingericht? Heeft uw medewerker de juiste gegevens gegeven? Zijn de personeelsmutaties op correcte wijze doorgevoerd?

De sociale zekerheid scan op ‘no cure – no pay’ basis

Wij maken een geautomatiseerde scan van de inrichting van uw salarissysteem. Deze wordt onderverdeeld op bedrijfs- en medewerkersniveau. Dit alles op ‘no cure – no pay’  basis! Door onze werkwijze kunnen wij binnen 48 uur** een inschatting geven. Deze inschatting kan bestaan uit het eventueel te behalen financieel voordeel. Of, wat ook kan gebeuren, aangeven waar uw organisatie te weinig premies of  afdrachten doet. U kunt ook onterechte subsidies hebben gekregen. Uiteraard zullen wij u adviseren hoe u dit te  corrigeren. Indien gewenst kunnen wij dit ook voor u uitvoeren.

Wij durven te zeggen dat wij in 98% van de uitgevoerde scans financieel voordeel hebben weten te behalen. Dit voordeel is dan over de volledige periode. Samengevat tussen enkele euro’s tot vele duizenden euro’s per medewerker per jaar. Concreet kan de correctie tot 5 jaar terug worden uitgevoerd.

Aandachtspunten scan

 • Controle gedifferentieerde premie WGA en Whk.
 • Controle Arbeidsgehandicaptenstatus (AGH) en Structureel Functioneel Beperkt-status (SFB)
 • Personeelsmutaties

Second opinion scan

Heeft u al een keer een vergelijkbare  scan laten uitvoeren? Dit is geen enkel probleem! Want wij durven te zeggen dat wij  alsnog financieel resultaat halen. Ook nadat uw salarisadministratie is aangepast naar aanleiding van de resultaten van de eerste  scan.

Scan sociale zekerheid abonnement

Heeft u na het uitvoeren van onze scan behoefte om deze te herhalen. Dit kan kosteloos op kwartaal, half jaar of jaarlijkse basis. Hiervoor sluiten wij met u een scan sociale zekerheid abonnement af.

Salarisadministratie uitbesteden en HR Advies

Wij kunnen ook uw salarisadministratie verzorgen. Hiervoor maken wij gebruik van het cloudpakket Nmbrs®. Met dit pakket kunt u zelf te allen tijde uw realtime gegevens inzien. De mutaties verwerken en aangiften loonheffingen opvragen. Tevens kunt u management- en/of salarisrapportages maken. Voor de medewerker is de ESS ontwikkeld. Hiermee hebben zij inzicht in de salarisstroken en jaaropgaves. Daarnaast kunnen ze zo verlof aanvragen en het -saldo bekijken. Uiteraard kan de medewerker ook inloggen bij Nmbrs® via een desktop

Mogelijkheden Nmbrs®:

  • Salarisadministratie
  • HRM Signalen
  • Digitaal Dossier
  • Verzuimregistratie
  • Verlofregistratie
  • Medewerkerlogin (ESS), tevens in app vorm
  • Managerslogin (MSS)

  Wij kunnen u ook voorzien van HR advies. Dit kan op interim basis, maar ook op adviesbasis Of doordat u uw HR administratie door ons laat verzorgen. Wij zien namelijk dat er bij diverse MKB organisaties meer vraag is naar specialistisch advies. Dit komt (mede) door het ontbreken van een eigen HR functionaris. Of doordat deze geen of te weinig kennis van het vraagstuk heeft. Door een samenwerking met ons aan te gaan bent u gegarandeerd van HR expertise. Op het moment dat u dit wilt, voor het vraagstuk dat u heeft! Samen gaan wij dan aan het werk met de HR vraagstukken uit uw organisatie. Door de intensieve en langdurige samenwerking kennen wij uw organisatie van binnen en buiten.

  Behaalde resultaten van de sociale zekerheid scan

  In de afgelopen periode hebben wij al diverse salarisscans uitgevoerd. Op basis daarvan zijn onderstaande resultaten*** behaald.  Deze zijn weergegeven in % van het aantal medewerkers.

  Positief behaald resultaat

  0 – 50medewerkers50%
  50 – 100medewerkers80%
  100+medewerkers98%

   

  * Werkzaamheden worden uitgevoerd na ondertekening van de overeenkomst.
  ** Indien de gegevens worden verschaft op de aangegeven manier.
  *** In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst