Wijziging WML 2018

Wijzigingen 01/2018 wet minimumloon

In deze blog zal ik de wet minimumloon wijzigingen per 1 januari 2018 kort uitleggen. In heb gemerkt dat deze wijzigingen nog niet bij veel werkgevers bekend zijn. Zodra ik vraag of ze weten welke veranderingen er zijn geweest. Volgt het antwoord dat het minimumloon omhoog is gegaan. Dit klopt, in geldelijke vorm. Maar de grootste wijziging zit in het component overwerk. Want hierover is ook vakantietoeslag verschuldigd.  Daarnaast zijn de volgende punten ook gewijzigd, bij stukloon ook het minimumloon. Voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen kan er compensatie via het minimumjeugdloonvoordeel worden gekregen. Werkt u samen met een opdrachtnemer op basis van een overeenkomst van beloning. Dan dient u ook per 1 januari 2018 het minimumloon te betalen.

Overwerk

Vanaf 1 januari 2018 is over overwerk minimaal 8% vakantietoeslag verschuldigd. Vakantietoeslag geldt daarnaast ook als grondslag voor berekening pensioen Dus per saldo gaan uw pensioenkosten ook omhoog.

Overwerk is als volgt gedefinieerd. Alle arbeid die meer wordt verricht dan de geldende normale arbeidsduur (NAD) per week. Dit zijn dus de overeengekomen aantal arbeidsuren per week. Voorgaande geldt dus ook bij parttime medewerkers. De regeling dat alle uren worden gezien als meerwerk is hiermee komen te vervallen. De oude ’tijd-voor-tijd” regeling blijft enkel in 2018 nog geldig. Maar alleen  als u dit schriftelijk overeen bent gekomen. Of u valt onder een bedrijfstak cao (dan wel een die verbindend is verklaard). Na 1 januari 2019 vervalt deze regeling.

Stukloon

Ook werknemers die op basis van stukloon worden betaald, moeten voor ieder daadwerkelijk gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon ontvangen. Er geldt echter een uitzondering voor bovenstaande regeling. Deze is als de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om de werkzaamheden zelf in te richten in combinatie met de omstandigheid dat de werkgever niet of moeilijk toezicht kan houden op die werkzaamheden.

Minimumjeugdlooncompensatie

Het minimumjeugdloonvoordeel voor 18- tot en met 21-jarigen betaalt de Belastingdienst automatisch aan de werkgever uit in de tweede helft van 2019 op basis van gegevens van het UWV. U krijgt dan het voordeel over zowel het tweede halfjaar van 2017 als 2018.

Voor werknemers van 22 jaar+ die nu het volwassenenminimumloon gaan verdienen, geldt het lage-inkomensvoordeel. Hiervoor De werknemer moet wel per kalenderjaar ten minste 1.248 uur hebben gewerkt en tussen de 100 – 125 procent van het minimumloon verdienen.

Wilt u zeker weten dat uw salarisadministratie goed is uitgericht. Lees dan meer over de salarisscan. In de salarisscan wordt, op ‘no cure – no pay’ basis, een volledig geautomatiseerde scan gemaakt. Lees hier meer verder over scan sociale zekerheid

Opdrachtovereenkomst

Per 1 januari vallen opdracht of aanneem-, uitgeef- en vervoersovereenkomst ook binnen de Wet Minimumloon en dus het wettelijk minimumloon. Gastouders die in hun eigen huis kinderen opvangen, zijn worden uitgesloten van deze regeling

Meer informatie over de wijzigingen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Mareille is een strategisch, betrokken en zeer ervaren HR adviseur met ondernemersbloed, die werknemers en werkgevers op het gebied van HR- en salarisvraagstukken adviseert.