De onderbelichte rol van de oudere werknemer

In deze blog wil ik kijken naar de onderbelichte rol van de 50-plus werknemer. Want als we kijken naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zien we dat de beroepsgroep tussen de 25 en 45 jaar iets groter is dan die tussen de 45 jaar en 65 jaar. Kijken we echter naar het aannamebeleid dan is zichtbaar dat er een toename is in de groep tussen de 45 en 65 jaar in de periode van januari 2011 tot augustus 2011.

Vooroordelen over de oudere werknemer

Er bestaan veel vooroordelen over de oudere werknemer, ik noem het ziekteverzuim, de (arbeids)kosten, de motivatie / betrokkenheid en de inzetbaarheid. Hieronder kan ik deze bijna allemaal ombuigen van vooroordeel naar voordeel.

Mark Idzinga , onafhankelijk verzuimexpert, geeft aan dat ouderen minder frequent verzuimen dan de jongeren. Echter hij verwijst ook naar het rapport van Grosfeld & Schalk die zeggen dat ‘onomstreden aangetoond is dat oudere mensen meer langdurig verzuimen, wat een hoger verzuimpercentage met zich mee brengt’.

Kijken we naar de arbeidskosten dan zie ik ook daarin voordelen om een oudere werknemer aan te nemen. Het UWV heeft hiervoor premiekorting in het leven geroepen. Dit is een korting op de premie van maximaal € 6.500 per jaar. Deze korting loopt zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal 3 jaar.

Motivatie / betrokkenheid

Uit een onderzoek uit 2008 uitgevoerd door onderzoeksbureau Sirota komt naar voren dat oudere werknemers meer betrokken en gemotiveerder zijn bij hun werk en werkgever dan de jongeren. Volgens de onderzoekers valt dit te verklaren door de veranderde, actieve en gezonde levensstijl van de oudere generatie. Ze willen langer werken om verzekerd te zijn van een financieel gezond pensioen. Sirota geeft werkgevers het advies om deze loyale en enthousiaste medewerkers aan boord te krijgen en te houden. Dit kan door deeltijdwerk of flexibelere werkuren voor hen te overwegen.

Autobouwer BMW levert een leerrijk bewijs van het tegendeel. Oudere werknemers zijn even efficiënt als hun jongere collega’s. Ze  leveren betere kwaliteit af. Zo luidt de conclusie die de Duitse constructeur trekt uit een experiment. Hierbij werden  vooral oudere werknemers in een productie-eenheid van de fabriek in het Duitse Dingolfing ingezet.

Ik kan nog niet spreken van een trend uitgaande van de eerder genoemde cijfers van het CBS. Wel zie en hoor ik in de markt dat men liever een ‘oude rot’ in het vak aanneemt dan een ‘jonge hond’. Bedrijven gaan liever voor efficiëntie en ervaring en verwachten die automatisch bij de 50-plusser te vinden. Ik hoop dat deze trend zich doorzet, maar dat de 50-plusser en de werkgevers ook hun verantwoordelijkheid nemen en de jonge honden van de organisatie naar oude rotten in het vak gaan begeleiden. Want daar ligt pas echt de uitdaging voor de 50-plusser mijn inziens.

Mareille is een strategisch, betrokken en zeer ervaren HR adviseur met ondernemersbloed, die werknemers en werkgevers op het gebied van HR- en salarisvraagstukken adviseert.