De AVG in het sollicitatieproces

De AVG in het sollicitatieproces, tips voor de MKB’er

Als werkgever heeft u altijd met persoonsgegevens te maken. U verwerkt deze namelijk in uw personeelsadministratie, wat een wettelijke verplichting is. Dus ook u hebt te maken met de AVG in het sollicitatieproces maar ook erna en na het aflopen van de arbeidsrelatie. De AVG of GDPR Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening […]

Gamification binnen Recruitment

Gamification binnen recruitment wordt in Japan al toegepast.  Zie hier wederom een voorbeeld van gamification zoals ik heb besproken in mijn eerdere blog ‘Gamification, ook binnen HR’. Echter hier hebben we het specifiek over het recruiten van nieuwe werknemers. Er is dus nog een heel gebied waarin ook games van toepassing kunnen komen. Een van […]

Total ‘fit’ binnen de nieuwe arbeidsrelatie

Zoals ik in mijn eerdere blog al heb aangegeven liggen de inspanningen van de werknemer en de werkgever dicht bij elkaar als we kijken naar het komen tot de nieuwe arbeidsrelatie. De nieuwe arbeidsrelatie komt tot stand uit het matchen van de vraag en het aanbod van zowel de werkgever als de werknemer. Immers de […]

Werknemer 2.0

Wie is de werknemer 2.0?

Als ik om mij heen kijk hoor ik overal 2.0. Ook binnen de arbeidsrelatie, de nieuwe arbeidsrelatie wel te verstaan. Wat of wie is de werknemer 2.0? De werknemer 2.0 is een werknemer die meer balans zoekt in zijn of haar leven. Het is een werknemer die waarde hecht aan een andere arbeidsethiek of -ethos […]

strategisch recruitmentplan

Strategisch recruitmentplan opstellen voor het MKB

Hoe maak je een strategisch recruitmentplan voor jou als MKB’err. Want al eerder heb ik een blog geplaatst over het nieuwe recruitmentplan van de ING. Recruitment 3.0 of 4.0 zoals het nu wordt aangeduid. Voor de gemiddelde MKB’er is deze manier van werken niet haalbaar. Immers er is een vacature en die moet ingevuld worden. […]

Personeelsplanning om nieuwe mensen aan te nemen

Personeelsplanning om nieuwe mensen aan te nemen

Vorige week was het bijna het belangrijkste nieuws in recruitmentland. De NS heeft het afgelopen halfjaar ruim 1.700 nieuwe medewerkers aangenomen. Voor de tweede helft van het jaar zijn er nog 1.600 vacatures die ingevuld dienen te worden. Dit terwijl bijna iedere dag wel bedrijven (grootschalige) reorganisaties moeten doorvoeren. De afgelopen week zag ik 400 […]

De onderbelichte rol van de oudere werknemer

In deze blog wil ik kijken naar de onderbelichte rol van de 50-plus werknemer. Want als we kijken naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zien we dat de beroepsgroep tussen de 25 en 45 jaar iets groter is dan die tussen de 45 jaar en 65 jaar. Kijken we echter naar […]

Het omgedraaide proces van recruitment van een Bèta

Het omgedraaide proces van recruitment van een Bèta

In deze blog neem ik jullie mee in het omgedraaide proces van recruitment van een bèta dame. Een onderdeel van mijn werk als HR adviseur recruitment. De juiste persoon voor de juiste plek of het zoeken van de juiste plek bij juist die persoon. De kennismaking Enkele maanden geleden kwam ik via via in contact […]

Groeiend gat tussen recruitment, opleiding en werk

Er is een groeiend gat tussen recruitment, opleiding en werk, hiervoor zijn verschillende redenen te benoemen. Het belangrijkste is echter om te weten dat het geen kwantitatieve oorzaak is, maar een kwalitatieve. Bij het recruiten heeft zich de laatste jaren de ontwikkeling voor gedaan, dat voor dezelfde functie als een x aantal jaren geleden nu […]