Afwijkende cao afspraken, aardverschuiving in cao land

Regelmatig zien we afwijkende cao afspraken die door grote werkgevers zijn gemaakt in de afgelopen periode in het nieuws. Of hebben aangegeven van cao te willen wisselen. Het verminderen van personeelskosten geldt hiervoor als belangrijke factor en tevens voor het uiteindelijke succes. Zeker bij de overnames in de afgelopen periode van met name noodlijdende bedrijven […]

Eisen door de werkgever aan het voorkomen van de werknemer

De laatste jaren is er heel veel geschreven over het stellen van eisen door de werkgever aan het voorkomen van de werknemer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het dragen van werkkleding, een hoofddeksel of –doek, de haardracht, het wel of niet hebben van zichtbare versieringen en accessoires. Kortom het gehele uiterlijk. Bescherming uitoefening van de grondrechten […]

De HR adviseur en duurzame inzetbaarheid

Als we kijken naar de afgelopen en de aankomende jaren zien we een verandering optreden binnen organisaties. Hun manier van organiseren; het werken en samenwerken is aan de huidige tijd onderhevig. Zo ook het werk van onderzoekers en adviseurs op dit terrein. De ingezette trend waarbij de balans tussen werk/privé centraal staat zal verder doorgevoerd […]

Werk om te werken of werken voor het geld?

De titel van deze blog vraagt het al, werkt u om te werken of werkt u voor het geld? Een gewetensvraag of pure noodzaak? De eerste vraag doet het altijd goed tijdens een sollicitatiegesprek, want zo kan je veel meer te weten komen over de sollicitant. Bijvoorbeeld of deze een actief sociaal leven heeft of […]

strategisch recruitmentplan

Strategisch recruitmentplan opstellen voor het MKB

Hoe maak je een strategisch recruitmentplan voor jou als MKB’err. Want al eerder heb ik een blog geplaatst over het nieuwe recruitmentplan van de ING. Recruitment 3.0 of 4.0 zoals het nu wordt aangeduid. Voor de gemiddelde MKB’er is deze manier van werken niet haalbaar. Immers er is een vacature en die moet ingevuld worden. […]

Wat is integriteit

Wat is Integriteit? Is het hot or not?

De afgelopen maanden hebben we het allemaal wel een keer voorbij zien komen, het woord integriteit. Binnen het huidige economische landschap zijn er zelfs bedrijven die bewust geen werkzaamheden, onder eigen vlag, uitvoeren in landen waar omkoping normaal is. Maar wat is integriteit nou precies? In de literatuur worden er woorden als ‘goede trouw’, ‘rechtschapen’ […]

Personeelsplanning om nieuwe mensen aan te nemen

Personeelsplanning om nieuwe mensen aan te nemen

Vorige week was het bijna het belangrijkste nieuws in recruitmentland. De NS heeft het afgelopen halfjaar ruim 1.700 nieuwe medewerkers aangenomen. Voor de tweede helft van het jaar zijn er nog 1.600 vacatures die ingevuld dienen te worden. Dit terwijl bijna iedere dag wel bedrijven (grootschalige) reorganisaties moeten doorvoeren. De afgelopen week zag ik 400 […]

Innovatieve oplossingen die geld gaan opleveren

Innovatieve oplossingen die geld gaan opleveren

Met de huidige crisis moet iedereen de broekriem aanhalen, het woord bezuinigen wordt dan door iedereen te pas en te onpas gebruikt. Is dit echter wel het juiste middel om de crisis te overleven? Moeten we nu juist niet kijken naar innovatieve oplossingen die geld gaan opleveren in plaats van kijken naar wat geld kost. […]

Het omgedraaide proces van recruitment van een Bèta

Het omgedraaide proces van recruitment van een Bèta

In deze blog neem ik jullie mee in het omgedraaide proces van recruitment van een bèta dame. Een onderdeel van mijn werk als HR adviseur recruitment. De juiste persoon voor de juiste plek of het zoeken van de juiste plek bij juist die persoon. De kennismaking Enkele maanden geleden kwam ik via via in contact […]

Groeiend gat tussen recruitment, opleiding en werk

Er is een groeiend gat tussen recruitment, opleiding en werk, hiervoor zijn verschillende redenen te benoemen. Het belangrijkste is echter om te weten dat het geen kwantitatieve oorzaak is, maar een kwalitatieve. Bij het recruiten heeft zich de laatste jaren de ontwikkeling voor gedaan, dat voor dezelfde functie als een x aantal jaren geleden nu […]