Total ‘fit’ binnen de nieuwe arbeidsrelatie

Zoals ik in mijn eerdere blog al heb aangegeven liggen de inspanningen van de werknemer en de werkgever dicht bij elkaar als we kijken naar het komen tot de nieuwe arbeidsrelatie. De nieuwe arbeidsrelatie komt tot stand uit het matchen van de vraag en het aanbod van zowel de werkgever als de werknemer. Immers de […]

Innovatieve oplossingen die geld gaan opleveren

Innovatieve oplossingen die geld gaan opleveren

Met de huidige crisis moet iedereen de broekriem aanhalen, het woord bezuinigen wordt dan door iedereen te pas en te onpas gebruikt. Is dit echter wel het juiste middel om de crisis te overleven? Moeten we nu juist niet kijken naar innovatieve oplossingen die geld gaan opleveren in plaats van kijken naar wat geld kost. […]

Proces invoering van Het Nieuwe Werken

Invoering van Het Nieuwe Werken zal de komende jaren ongetwijfeld hoog op de agenda staan. Er zijn legio voordelen te noemen die het oplevert voor allerlei factoren en partijen; naast de overheid, zullen ook het milieu, de werkgevers en ook werknemers hiervan profiteren. Invoering van Het Nieuwe Werken Door het invoeren zullen  er een groot […]

Leidt Het Nieuwe Werken tot verharding?

In mijn blog ‘werkgevende ondernemer en ondernemende werknemer’ heb ik al aangegeven dat door de introductie van Het Nieuwe Werken de verhoudingen binnen de arbeidsmarkt in de toekomst zullen gaan veranderen. Daar zijn diverse off- en online reacties opgekomen. In deze en de volgende blog ga ik nader in op de reacties en mijn mening. […]

Werkgevende ondernemer en ondernemende werknemer

Werkgevende ondernemer en ondernemende werknemer

De titel zegt het al, de werkgevende ondernemer en ondernemende werknemer,  is dit een tegenstrijdigheid? Als we kijken naar de huidige arbeidsmarkt zien we dat er een noodzaak is tot veranderen. De economie verandert van karakter. Het samenwerken in netwerken wordt steeds functioneler. En er is sprake van vergrijzing. De samenleving wordt opener en transparanter […]

Het Nieuwe Werken, De Nieuwe Arbeidsrelatie

In mijn vorige blog heb ik al aangegeven dat Het Nieuwe Werken (HNW) aan populariteit wint. Het kan gezien worden als hulpmiddel bij een manier van werk en samenwerken, waarbij het personeel wordt ondersteund door de laatste technologie. Daarnaast wordt er in HNW flexibeler omgegaan met arbeidstijden en werkomgeving. Dit alles zou de werknemers een […]

Het Nieuwe Werken, hype of hulpmiddel?

Het Nieuwe Werken is bezig aan een opmars, die niet te stuiten lijkt. Is dit de zoveelste hype voor topmanagers? Of kan het ook voor kleine ondernemers een handig hulpmiddel zijn? Grappig, hoe sommige begrippen al helemaal ingeburgerd lijken terwijl ze bij nadere beschouwing een tikje vaag zijn. Het Nieuwe werken is daar een goed […]