Gezocht stagiaire!

Gezocht stagiaire, die bordjes zie je nu overal. De  tijd van het jaar is weer aangebroken. De tijd waarin stagiaires gezocht worden bij de diverse bedrijven. Er zijn plekken voor verschillende soorten stages. Van BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) tot de (nog) verplichte maatschappelijke stage van de middelbare school. De slag om de stageplekken De slag […]

Voorjaarschoonmaak bij bedrijven

Na de stress van het afronden van het boekjaar begint toch zo rond deze tijd ook bij bedrijven de grote voorjaarsschoonmaak, althans zo noem ik het. Dat deze is begonnen weet ik zeker. In afgelopen paar weken van 3 verschillende kanten hetzelfde probleem te horen gekregen. En als ik deze zaken kort analyseer op basis […]

Duurzame inzetbaarheid op de werkvloer

Waar denkt u aan bij duurzaamheid? Als ik deze vraag in mijn omgeving stel wordt er vaak als eerste gedacht aan het ‘groener’ maken van een bedrijf. Men lieert duurzaamheid aan de negatieve aspecten van het milieu en om en bijdrage te leveren aan het herstellen hiervan. Vanuit mijn vakgebied denk ik bij duurzaamheid aan […]

De HR adviseur en duurzame inzetbaarheid

Als we kijken naar de afgelopen en de aankomende jaren zien we een verandering optreden binnen organisaties. Hun manier van organiseren; het werken en samenwerken is aan de huidige tijd onderhevig. Zo ook het werk van onderzoekers en adviseurs op dit terrein. De ingezette trend waarbij de balans tussen werk/privé centraal staat zal verder doorgevoerd […]

Werknemer 2.0

Wie is de werknemer 2.0?

Als ik om mij heen kijk hoor ik overal 2.0. Ook binnen de arbeidsrelatie, de nieuwe arbeidsrelatie wel te verstaan. Wat of wie is de werknemer 2.0? De werknemer 2.0 is een werknemer die meer balans zoekt in zijn of haar leven. Het is een werknemer die waarde hecht aan een andere arbeidsethiek of -ethos […]

Feedback geven is een kunst

Feedback geven is een kunst

Vaak zijn wij ons niet bewust van het feit dat wij de hele dag feedback geven en ontvangen. Feedback kan vertaald worden als het geven of uiten van een mening over het gedrag of prestaties van een ander. Feedback wordt vaak ingezet om elkaar op een positieve manier te laten groeien. Hieronder beschrijf ik drie […]