succes van uw onderneming

Onderwijs als sleutel tot succes van onderneming

Een belangrijke pijler van het succes van onderneming is het menselijk kapitaal. Hieronder verstaan wij werknemers die goed opgeleid en (bij)geschoold zijn. Dit betreft dus alle vormen van het vergaren van kennis en informatie. Dit wel nadat de werknemer in dienst is gekomen bij de onderneming. Met de opgedane kennis die in de praktijk wordt gebracht kan de onderneming net dat verschil maken in zijn markt. En hierdoor beter presteren en concurreren.

Professionele ontwikkeling

De werknemer van nu, wil over het algemeen niet lang op een positie / in een functie blijven. Hij wil zich blijven ontwikkelen, zowel in persoonlijke en zakelijke ontwikkeling als in groei. Deze ontwikkelingen en groei kan op meerdere manieren bereikt worden. In deze blog ga ik in op het bereiken hiervan door middel van educatie middels het opstellen van een opleidingsbeleid voor de onderneming.

Waarom onderwijs?

Door dit beleid neer te leggen, laat de werkgever zien, dat (permanente) educatie een aandachtspunt is. Het volgen van een seminar, cursus of studie verhoogt zowel de waarde van werknemer, alsmede die van het bedrijf. Immers zal versterking van de bestaande vaardigheden en het ontwikkelen nieuwe, inspirerend kunnen werken voor de werknemer. Deze zal daarnaast ook nieuwe gedachten en invalshoeken verkrijgen waarvan de werkgever kan profiteren. Daarnaast zal volgen van onderwijs de prestaties verbeteren voor nu, maar ook in de toekomst. En het zal bijdrage aan een grote tevredenheid en productiviteit.

Het opleidingsbeleid (her)schrijven, de onderdelen

Het (her)schrijven van een opleidingsbeleid kan direct als educatiemoment worden aangemerkt. Probeer daar waar het kan medewerkers erbij te betrekken. Door ze nu al bij het proces te betrekken wordt de nut en noodzaak van permante educatie inzichtelijk gemaakt. In het opleidingsbeleid kan onderscheid worden gemaakt in een drietal stukken:

1. Het strategische opleidingsbeleid
In het strategisch opleidingsbeleid wordt de link gelegd met visie en doelstellingen van de onderneming over bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar in combinatie met de gewenste educatie. De leer- en opleidingsvragen worden benoemd en zijn concreet vertaald naar de afdelingen / groepen. Tevens is er aandacht gegeven aan de verplichte opleidingen / bijscholingen die in de beschreven periode gehaald (moeten) worden. Als laatste zijn de kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt.

2. Het jaarlijkse opleidingsplan
Het jaarlijks opleidingsplan wordt geschreven op basis en voor de duur van het strategische opleidingsplan. Hierin wordt per jaar aangegeven welke opleidingen er gevolgd (moeten) worden. Denk hierbij aan de PE punten.

3. Het scholings regelement
In het scholings regelement legt de onderneming welke spelregels er gelden voor het volgen van opleidingen. Deze spelregels zijn zowel vanuit de werkgever als werknemer kan beschreven. Te denken valt hierbij aan eventuele tegemoetkoming van de scholingskosten, het krijgen van studieverlof et.

Scholing als succes van onderneming

Concluderend kan gezegd worden dat het aanbieden van een vorm van onderwijs een hele goede arbeidsvoorwaarden is. Het versterkt de concurrentievermogen van uw bedrijf doordat uw werknemers beter en up-to-date opgeleid zijn. Zorg ervoor dat de opleidingen in lijn zijn met daar waar de onderneming over 5 jaar wil staan. En zorg dat deze een toegevoegde waarde hebben voor zowel de werknemer, als u de werkgever. Vergeet vooral niet om samen afspraken te maken over het kostenplaatje van de opleidingen, zo komt niemand voor een verrassing te staan!

Geplaatst in CrossWise, Opleiden.