De AVG in het sollicitatieproces

De AVG in het sollicitatieproces, tips voor de MKB’er

Als werkgever heeft u altijd met persoonsgegevens te maken. U verwerkt deze namelijk in uw personeelsadministratie, wat een wettelijke verplichting is. Dus ook u hebt te maken met de AVG in het sollicitatieproces maar ook erna en na het aflopen van de arbeidsrelatie. De AVG of GDPR Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening […]

Wijziging WML 2018

Wijzigingen wet minimumloon (WML) per 1 januari 2018

In deze blog zal ik de wet minimumloon wijzigingen per 1 januari 2018 kort uitleggen. In heb gemerkt dat deze wijzigingen nog niet bij veel werkgevers bekend zijn. Zodra ik vraag of ze weten welke veranderingen er zijn geweest. Volgt het antwoord dat het minimumloon omhoog is gegaan. Dit klopt, in geldelijke vorm. Maar de […]