Total ‘fit’ binnen de nieuwe arbeidsrelatie

Zoals ik in mijn eerdere blog al heb aangegeven liggen de inspanningen van de werknemer en de werkgever dicht bij elkaar als we kijken naar het komen tot de nieuwe arbeidsrelatie. De nieuwe arbeidsrelatie komt tot stand uit het matchen van de vraag en het aanbod van zowel de werkgever als de werknemer. Immers de nieuwe arbeidsrelatie vraagt om wisselwerking aan beide zijde. Enerzijds spreken over het beheersen van kosten en het creëren van waarde, anderzijds praten we over de markt in combinatie met de mens.

Binnen de arbeidsmarkt van de toekomst zal er een verschuiving gaan plaatsvinden van werkzaamheden die binnen de reguliere functie worden uitgevoerd en werkzaamheden die vallen onder bijvoorbeeld projecten, al dan niet tijdelijk van aard. Deze verschuiving vergt een flexibele houding van beide partijen. We moeten het zogenaamde ‘fit’ gaan creëren en organiseren. Deze ‘fit’ kan je dan terugzien in de kwaliteit van het management, de kwaliteit van de medewerkers, de cultuur (open en actie gericht), de lange termijn visie en het innoverend vermogen. De organisatiestructuur en -cultuur zouden aangepast moeten worden aan de eisen die er aan de organisatie gesteld worden om de ‘fit’ te implementeren. Bovenstaande’ fit’ is ook onderhevig aan de omgeving.

In de ideale situatie zal de potentiële werknemer en werkgever kijken naar een win/win situatie. Deze situatie kan alleen bereikt worden door een inspanning van beide partijen. De inspanning begint in het recruitmentproces. De werkgever kan aangeven wat hij concreet zoekt en wat hij kan bieden net zoals de werknemer dit kan doen. Ik denk hierbij niet alleen aan de financiële prikkels, maar meer aan de combinatie werken en leven; flexibiliteit in de werktijden en het opnemen van verlof / sabbatical, het bieden van mogelijkheden voor thuiswerken (telewerken) waardoor medewerkers werkplekonafhankelijk worden, de grenzen tussen privé en werk verschuiven. Maar ook het innoverend vermogen van de werkgever dient goed uitgelicht te worden. Vooral door de globalisering zal er een verschuiving plaatsvinden van produceren naar dienstverlening. Werknemers zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Het innoverend vermogen van een werkgever komt dan voort uit de wendbaarheid van de werknemer. De potentiële werknemer kan op basis van de informatie van de werkgever een goede keuze maken of dit bedrijf en/of (tijdelijk) project voldoet aan alle gestelde eisen. De ‘fit’ is dan al een stuk dichterbij gekomen.

Geplaatst in Arbeidsovereenkomst, Het Nieuwe Werken, Recruitment, Wetgeving.